Semináře a webináře

Včelka nabízí pravidelné online webináře a online akreditované semináře pro DVPP (viz níže).

 1. 1PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ PRO ŠKOLY
 2. 2BEZPLATNÉ WEBINÁŘE
 3. 3AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE


a) Začínáte se Včelkou a zajímají Vás praktické informace o tom, jak s aplikací technicky zacházet a využít ji na maximum? Přihlaste se na PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ

b) Zajímá Vás, na jakých metodických principech Včelka funguje a zda je vhodná právě pro Vás? Vyberte si z našich BEZPLATNÝCH WEBINÁŘŮ nebo se přihlaste na AKREDITOVANÝ SEMINÁŘ.


1. PRO ŠKOLY: Online praktické školení pro učitele

(+ 2 měsíce školní licence pro nové školy ZDARMA)

Začíná Vaše škola s aplikací Včelka a zajímá Vás, jak plně využít vše, co nabízí? Níže naleznete aktuálně vypsané termíny školení na nadcházející měsíce. Chcete-li se některého termínu zúčastnit, jednoduše klikněte na tlačítko "Přihlásit se na školení".

AKTUÁLNÍ VYPSANÉ TERMÍNY:

18. 7. 2024 | 18:00

Přihlásit se na školení2. Metodické webináře


📜 AKREDITOVANÉ SEMINÁŘE:

Aktuálně nejsou vypsané žádné termíny. Pro aktuální informace o akreditovaných seminářích doporučujeme sledovat naši Facebook stránku nebo Instagram.


🖥️ ONLINE WEBINÁŘE ZDARMA:

Téma: Jak (ne)diagnostikovat SPU a pomoci dětem nastartovat dovednosti, které jsou důležité pro rozvoj čtení a psaní
Datum: 23. 4. 2024

Lektorka: PaedDr. Renata Wolfová

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ🎥 ZÁZNAMY WEBINÁŘŮ 2023:

Téma: Čtení a psaní: Jak pomoci dětem v 1. třídě nastartovat tyto dovednosti?
Datum: PROBĚHLO 16. 1. 2024

Lektorka: PaedDr. Renata Wolfová

ZÁZNAM WEBINÁŘE

Téma: Násobení a dělení v souvislostech: Od nutných předpokladů přes porozumění až k automatizaci a řešení slovních úloh
Datum: PROBĚHLO 9. 1. 2024

Lektorka: PaedDr. Renata Wolfová

ZÁZNAM WEBINÁŘE

Téma: Matematická diagnostika: Odhalte, v jakých oblastech matematiky mají děti mezery a jak jim pomoci je doplnit (RODIČE A UČITELÉ)
Datum: PROBĚHLO 7. 11. 2023

Lektorka: PaedDr. Renata Wolfová

ZÁZNAM WEBINÁŘE

Téma: Sčítání a odčítání (v oboru 0-20): Jak pomoci dětem zvládnout přechod přes 10? (UČITELÉ ZŠ)
Datum: PROBĚHLO 11. 10. 2023

Lektorka: PaedDr. Renata Wolfová

ZÁZNAM WEBINÁŘE

Téma: Rané matematické představy: Jak vybudovat pevné základy pro matematiku u předškolních dětí? (PRO UČITELE MŠ)
Datum: PROBĚHLO 3. 10. 2023

Lektorka: PaedDr. Renata Wolfová

ZÁZNAM WEBINÁŘE

Téma: Začátek 1. třídy: Jak dítěti zajistit úspěšný start v matematice? (PRO RODIČE)
Datum: PROBĚHLO 20. 9. 2023

Lektorka: PaedDr. Renata Wolfová

ZÁZNAM WEBINÁŘE


ZÁZNAMY STARŠÍCH WEBINÁŘŮ:

Téma: Nový předmět matematika - rané matematické představy
Trvání:
2 hodiny
Lektorka:
PaedDr. Renata Wolfová

Záznam webináře


Téma: Doplňování mezer v matematice v oboru 0-20 pomocí aplikace Včelka
Trvání:
2 hodiny
Lektorka:
PaedDr. Renata Wolfová

Záznam webináře


Téma: Jak na výuku studentů z Ukrajiny s aplikací Včelka
Trvání:
1,5 hodiny
Lektorka:
Mgr. Jana Hudečková

Záznam webinářeDoplňující informace a dotazy: 
Včelka podpora ( 📧 podpora@vcelka.cz / 📞 +420 799 512 123)


Zpětná vazba na online akreditovaný seminář:

"Seminář byl velice motivační a podnětný. Se Včelkou pracuji asi 4 měsíce, ale teď to budu umět mnohem lépe a určitě i efektivněji. Moc děkuji!"

"Seminář byl perfektní. Ráda využiju poznatky, které jsem na něm získala. Přednášející měli pěkně zorganizované tematické bloky. Budu se těšit na další seminář! Tento seminář bych doporučila všem, kteří pracují s dětmi. Co na to říct víc? Prostě: Super!"

"Naše škola má Včelku zakoupenou již déle, ale já sama s ní ještě nepracovala. Nyní učím v první třídě a těším se, až získané poznatky vyzkouším v praxi. Seminář byl moc fajn, i v rámci ujasnění si některých postupů... Moc děkuji za možnost zúčastnit se. Obě lektorky byly moc milé a příjemně se poslouchaly, bylo vidět, že vědí, o čem mluví a hovoří z vlastní praxe."

"Velice děkuji za krásný, podnětný seminář. Máte můj veliký obdiv. Je vidět, že je za tím neskutečná práce a zkušenosti. Určitě využijeme možnost zkušební licence na Včelku a následně aplikaci zakoupíme. Včelka může výrazně pomoci všem učitelům zejména nyní při současné situaci (distanční výuka v roce 2020). Z aplikace jsem nadšená. Hodně úspěchů při dalších inovacích!"

"Seminář byl skvělý, vyčerpávající, s odborným shrnutím problematiky i zkušenostmi z praxe."

"Seminář byl výborně sestavený a zorganizovaný - teoretická část, poté praktické ukázky. Prostředí Včelky velmi důkladně vysvětleno a předvedeno. Přestávky dostačující. Velmi milé a příjemné se lektorky."

"Včelku používám skoro půl roku a seminář mi rozhodně ještě více rozšířil obzory v použití Včelky ve výuce. Kvituji zejména praktické zkušenosti paní Renaty, která dokázala velice pěkně předat mnoho praktických informací a velmi srozumitelně odpovídala na naše dotazy. Seminář bych rozhodně doporučila mým dalším kolegyním v SPC."

"Moc děkuji. Včelku používám již dlouho, ale potřebovala jsem ucelený návod... některé informace se mi takto funkčně propojily :-). Moc ráda Včelku využívám jak v PPP, tak ve škole při nápravách, doporučuji tuto aplikaci všude, kde to jen jde. Pro mě výborný nástroj a děkuji za doplňující info. :-)!"

"Skvělý seminář, paní Philippová je výborná, paní Wolfovou obdivuji! Je energická, nadšený člověk, rozumí problematice a zároveň tak skromná :). Seminář obsahoval mnoho praktických ukázek. Jsem vděčná i za teorii. Jsem opravdu ráda, že jsem zde mohla být!"

"Seminář byl velmi fundovaně veden. Líbila se mi profesionalita lektorek. A hlavně jsem se dověděla konkrétní vědomosti. Moc děkuji."

Obsah akreditovaného semináře:
Účastníci semináře získají kompetence pro porozumění problematice čtenářské gramotnosti v kontextu problematiky rozvoje čtenářských kompetencí u žáků s běžným i atypickým vývojem (u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami) v prostředí společného vzdělávání na základní škole.

Cílem je také získat přehled a informace o možnostech začlenění interaktivních online pomůcek do výuky. Účastníci se naučí zatraktivnit výuku a zvýšit pozornost dětí pomocí digitálních cvičení promítaných na projektor nebo interaktivní tabuli. Dozví se, jakým způsobem rozvíjet žáky jak se specifickými poruchami učení (např. dyslexií) tak s nespecifickými poruchami (např. se špatnými motivačními faktory). V praktické části si osvojí práci s online aplikací pro skupinovou i individuální výuku.

 1. Teoretické přístupy k osvojování si čtení a psaní (fonologický a vizuální model); předpoklady ke čtení a psaní
 2. Výhody a nevýhody využití interaktivních online pomůcek ve výuce
 3. Rozvoj techniky čtení
 4. Fonologické dovednosti
 5. Rané gramotnostní dovednosti při psaní
 6. Čtenářská gramotnost (porozumění čtenému)
 7. Trénink percepčních funkcí, soustředění a paměti s využitím interaktivních her
 8. Skupinová práce ve výuce s využitím online aplikace
 9. Individuální práce s žáky v hodinách


Lektorka akr. semináře:
PaedDr. Renata Wolfová
Speciální pedagog s 30 letou praxí s dětmi vyžadujícími speciální vzdělávací přístupy v oblasti rozvoje čtenářských, psacích, jazykových a matematických dovedností. Je spoluautorkou online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností. V současné době má vlastní praxi, ve které uplatňuje hloubkové a komplexní řešení problémů. 

Publikační a lektorská činnost PaedDr. Renaty Wolfové:

 1. Kucharská, A., Mrázková, J., Wolfová, R., Tomická, V. : Školní speciální pedagog. Praha: Portál 2013
 2. Wolfová, R. Výuka matematiky na ZŠ, aneb když se dětem nedaří
 3. Spoluautorka online aplikace Včelka na podporu čtenářských dovedností www.vcelka.cz
 4. Spoluautorka scénáře k DVD (Čtení a psaní jako základ gramotnosti, včasná péče o žáky s problémy ve čtení a psaní)
 5. Akreditované přednášky pro Dyscentrum Praha


Doplňující lektorka akr. semináře: Mgr. Tereza Philippová 


O aplikaci Včelka:
Online výukový program Včelka zlepšuje úroveň čtenářských dovedností a pomáhá dětem při obtížích se čtením, zejména dětem s dyslexií. V souladu se současnými přístupy se zaměřuje na rozvoj techniky čtení (přesnost, plynulost, rychlost), procvičování potřebných funkcí pro rozvoj čtení a psaní (fonologických dovedností, fonologické paměti, koncentrace, zrakového vnímání a dalších dovedností) a porozumění čtenému textu.