Porovnávání - porozumění vzájemnosti vztahů více o / méně o (0-5)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porovnávání - porozumění vzájemnosti vztahů více o / méně o (0-5)

Rané matematické představy


Dítě už rozumí úkolu, kdy pokyn koresponduje s řešením (“v modrém rámečku má být více o 1 obrázek než v červeném”, tak tam víc obrázků přidá, aby splnilo podmínku). Nyní je po něm požadováno porozumění stejné situaci, ale mění se podmínky zadání. Jedna skupina je „zamčená“, dítě tedy musí použít stávající znalosti. Když nemůže přidat do modrého rámečku, musí ubrat obrázky v červeném rámečku. V tomto cvičení pracuje s počtem objektů do 5.


Proč je toto cvičení důležité?
Toto cvičení podporuje hluboké porozumění principu reverzibility anebo jeho ověření v rámci diagnostiky. Dítě se setkává s nutností porozumění jazykové instrukci, která ovšem nekoresponduje s řešením, které se nabízí jako první. Musí pochopit problém. S tím se bude dítě setkávat později. Např. Adam má tři bonbóny, a to je o jeden víc než Dan. Kolik bonbónů má Dan? Dítě musí odolat prvotní úvaze a úkol více promyslet a odhalit možné řešení opačnou operací.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů početních představ, rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti.

Metodická doporučení
Ke cvičení můžeme přistoupit až v momentě, kdy jsme si jisti, že dítě chápe vztahy více o / méně o a dokáže je použít.

Dítě nemusí v prvním momentě pochopit, že se změnilo zadání a bude plnit úkol bez ohledu na zamknutou skupinu. V tom případě mu umožníme vyslechnout si instrukci znovu.

Vyzveme dítě, aby přemýšlelo nahlas. Tak objeví snáze zdánlivý „rozpor“ mezi instrukcí a řešením problému.

Pokud rozpor neobjeví samo, ptáme se: Jak jinak bys mohl úkol ještě splnit? V čem je to jiný postup?

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Vztahy výše o a níž o můžeme procvičovat i na schodech: Stojíš výš o 2 schody než já. Chtěla bych, abys stál níž o 1 schod než já. Ty se ale nesmíš hýbat. Jak problém vyřešíme?
Mám o 2 kostky vyšší stavbu z kostek než ty. Chci, abys měl ty vyšší stavbu z kostek o 1. Ty ale nesmíš se svou stavbou hýbat. Co tedy uděláme, aby tvá stavba byla vyšší než ta moje?