Porovnávání - pasivní určování stejně/více/méně 0-10

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porovnávání - pasivní určování stejně/více/méně 0-10

Rané matematické představy


V tomto cvičení dítě pasivně určuje vztahy mezi objekty jako: stejně, více a méně. Toto cvičení patří v porovnávání k těm nejzákladnějším a pomáhá pochopit úplný základ pro porovnávání množství.


Proč je toto cvičení důležité?
Při porovnávání množství dítě využívá svých zkušeností s přiřazováním, které už zná. Tvořením dvojic umožňujeme dítěti vytvořit si představu a porozumět vztahům: stejně, méně a více. 

Ze začátku vnímá dítě všechny situace stejně, ale pokud nemůže dát například kamarádovi bonbón, uvědomuje si, že bonbónů má méně, a tedy kamarádů je více než bonbónů. Tato vzájemná vazba je základem pro pozdější chápání vztahů mezi čísly.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů početních představ, rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti.

Toto cvičení je součástí plánu lekce na porovnávní.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Dítěti se zobrazí dvě či tři skupiny obrázků a podle instrukce má rozhodnout, kde je stejně, více či méně objektů. Pokud má dítě s těmito situacemi obtíže, přiřazujeme obrázky k sobě a porovnáváním zjistíme odpověď (například: Ke každé ponožce z prvního obrázku hledáme druhou ponožku do páru v druhém obrázku. Pokud už nemůžeme najít k nějaké ponožce z prvního obrázku, druhou do páru v druhém obrázku, znamená to, že je v prvním obrázku je více ponožek než v tom druhém.)

Ptáme se na počet objektů a nezajímá tedy nás jejich velikost, umístění nebo otočení. To vede k abstraktnímu pochopení čísla, které vyjadřuje pouze počet.

V nastavení cvičení je možné vybrat instrukce pouze pro jednotlivé množství, tedy pouze pro: stejně, méně nebo více.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Tento typ procvičování můžeme doma realizovat tak, že dítě přiřazuje každé osobě v domácnosti jeden kartáček na zuby, každý má u stolu svůj příbor, svůj hrnek. Vytváříme dvojice Rumcajs a Manka, Bob a Bobek, Pat a Mat, Mach a Šebestová a podobně. 

Dále můžeme porovnávat pomocí hracích kostek. Vy i dítě házíte hracími kostkami a porovnáváte: Komu padlo stejně,  více či méně bodů? 

Další nápady na aktivity pro porovnávání: 

  • Kdo má stejně, více, méně bonbónů?
  • Kdo stojí na schodech stejně vysoko, výš či níž?
  • Čí stavba z kostek je vyšší či nižší?
  • Kdo použil na stavbu stejně, více či méně kostek?