Početní vztahy mezi obrázky, symboly, počtem a číslem se zátěží

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Početní vztahy mezi obrázky, symboly, počtem a číslem se zátěží

Rané matematické představy


V tomto cvičení dítě tvoří řadu s počtem obrázků, prstů a hranolů a spojuje je se slovním vyjádřením čísla a a konec i s číslem. 

Ke zvukové nahrávce čísla dítě přiřadí počet obrázků (srdíčka, boty, hvězdy a podobně), poté zařadí počet prstů, či hranolů a nakonec najde konkrétní číslici.

Cílem je, aby si dítě vytvořilo představu čísla v oboru 0-5 a později 0-10 a pochopilo vzájemnou souvislost mezi počtem, pojmenováním a zápisem. Dítě by si tedy mělo uvědomovat, že počet, slovo a číslice jednoho konkrétního čísla má více podob.


Proč je toto cvičení důležité?
Cvičení podporuje vývoj raných početních představ. Cílem je, aby si dítě vytvořilo představu čísla v oboru 0-5 a později 0-10 a pochopilo, že množství ☻☻☻ můžeme znázornit jako / / /, to odpovídá slovu „tři“ a zápisu 3 a samozřejmě naopak – tedy vztahy mezi množstvím, jeho pojmenováním a číselným zápisem.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů početních představ, rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti. Část dětí úlohu řeší intuitivně a přirozeně, část dětí potřebuje těmito úlohami projít.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

V nastavení si můžeme cvičení upravit:

  • Nastavení kombinace obrázků, symbolů, prstů, hranolů, zvuků, čísel
  • Nastavení číselného oboru 0-5 nebo 0-10

Dítě slyší nejprve číslo a postupně k němu vyhledává správný model. Odpovědi přiřazuje přetahováním obrázků, symbolů, prstů, hranolů, zvuků a čísel ve sloupcích tak, aby vše odpovídalo předloze v levém sloupci. Záleží na nastavení, které jsme zvolili. Cvičení představuje vyšší náročnost, protože dítě náhodně mentálně musí přeskakovat z různých způsobů uvažování o čísle, využívat náhodně různé způsoby zobrazení.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci

U této aktivity můžeme v přirozených situacích využívat odpočítávání na prstech. Jednak fyzicky přiřazovat prst k objektu a nebo vybízet dítě, aby si vzpomnělo, kolik bylo například koní v ohradě. Dítě si musí zpětně mentálně situaci vybavit a pomocí prstů jako symbolů vyjádřit počet.

Skvěle pomáhá také hrát pexeso, kvarteto a přiřazovat k číslu zvuky, počty a podobně.