Zrakové rozlišování objektů podle vodorovné, svislé linie nebo převrácení

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Zrakové rozlišování objektů podle vodorovné, svislé linie nebo převrácení

Rané matematické představy


V tomto cvičení má dítě za úkol hledat stejně, nebo jinak otočený obrázek.


Proč je toto cvičení důležité?

Zrakové rozlišování je důležitá dovednost a vyvíjí se postupně od raného věku dítěte. Dítě by mělo rozlišovat a uvědomovat si nejprve detaily, později horizontální a následně vertikální polohu. Pasivně a následně aktivně si uvědomuje prostorovou orientaci, pravolevou orientaci.  Zrakové rozlišování má stěžejní úlohu v rozvoji vnímání dítěte. V tomto cvičení začínáme vyhledáváním stejných obrázků, poté hledáme odlišný či stejný obrázek jako vzor a na konec identifikujeme rozdíl mezi obrázky.

Pro koho je cvičení vhodné?

Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů vyjadřujících prostorové vztahy rozvíjí současně i jazykové dovednosti, jako přesnou argumentaci.

Metodická doporučení

Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Dítě by mělo říci, jak instrukci rozumí, tedy co má vlastně dělat, čeho si má všímat. Aplikace v nastavení umožňuje zvolit typ instrukcí: Najdi stejný obrázek, Najdi jiný obrázek nebo náhodné instrukce kombinující oba typy instrukcí, což je samozřejmě náročnější varianta. Pokud dítě nahlas popisuje, jak uvažuje a jak postupuje, učí se systematicky pracovat, promýšlet postup a kontrolovat řešení.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci

Na toto téma existuje mnoho pracovních listů – např.: BEDNÁŘOVÁ, J.: Zrakové vnímání: Optická diferenciace. Praha : DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 978-80-904494-2-8.