Mizení obrázků s postřehováním počtu (0-5)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Mizení obrázků s postřehováním počtu (0-5)

Rané matematické představy


Pokud dítě přirozeně nevnímá počet 5 (nemusí znát číslice, pouze poznat, že se od sebe liší množství například 2 kostek a 4 kostek), je potřeba dodat dítěti dostatek podnětů, aby mělo možnost pochopit tento číselný obor. Dítě pracuje s různými podněty, aby se nevázalo na daný podnět, jeho velikost nebo orientaci (například, aby dítě nemělo představu o čísle 4, pouze jako 4 tečky rozložené do čtverce, jako je tomu na hrací kostce) a tím umožňujeme rozvíjet efektivněji početní představy.


Proč je toto cvičení důležité?
Ještě před nástupem do školy dítě projevuje smysl pro počítání. Má přirozené chápání struktury čísla 1- 5, tedy intuitivně tento počet vnímá. Orientačně bychom mohli očekávat, že předškolní dítě intuitivně vnímá strukturu čísel 1-5 případně 6. V tomto případě se jedná o vnímání množství – počtu, které slovně pojmenuje, ale číslice ještě znát nemusí. Číselné označování přichází později.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních a raně školních her. Rozvíjí početní představy a rozumové předpoklady.

Metodická doporučení
Dítěti se zobrazí obrázky, které mají různou velikost nebo i orientaci. Dítě obrázky spočítá nebo postřehne jako celek. Klikne na pokračovat. Na obrazovce zůstane stejný nebo nižší počet původních obrázků a dítě má určit, kolik obrázků zmizelo. Teda například vidělo ☼ ☼ ☼ ☼ ☼, nyní vidí ☼ ☼. Kolik jich zmizelo? Dobře intuitivně vnímající dítě bez přemýšlení řekne správnou odpověď. Někdo použije prsty a někdo si neví rady. 

V aplikaci si můžete vybrat rozpětí obrázků: 2-4; 4-5; 5-6. Počet obrázků do 5 až 6 jsme schopni postřehnout. 

Vyšší počet už počítáme grupováním, tedy sdružováním objektů (tvoříme si skupiny). Například počet osmi obrázků počítáme po dvou, třech a podobně, podle toho jak jsou rozloženy. Podpořit právě toto grupování a nabídnout ho při příliš zdlouhavém počítání po jedné, můžeme i ve vyšších třídách. Pro ty je vhodné nastavení 6-10.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Hru typu „Kolik mám pod rukou?“ můžeme hrát s korálky, fazolemi, těstovinami, kamínky a podobně.