Orientace na síti 2x2 nebo 3x3 bez zrakové opory

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Orientace na síti 2x2 nebo 3x3 bez zrakové opory

Rané matematické představy


Toto cvičení pomáhá v rozvoji prostorové orientace, se zaměřením na pravolevou orientaci a zapojením paměti. Úlohy jsou už náročnější a pracují s kombinací vpravo, vlevo, nahoře, dole formou umisťování obrázku do sítě 2x2 polí.


Proč je toto cvičení důležité?
Zrakové rozlišování je v rozvoji vnímání dítěte velmi důležité. 

Dítě by mělo rozlišovat a uvědomovat si nejprve detaily, později horizontální a následně vertikální polohu. Pasivně a následně aktivně si uvědomuje prostorovou orientaci, pravolevou orientaci. 

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů vyjadřujících prostorové vztahy rozvíjí souběžně i jazykové dovednosti, paměť a soustředění.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Cvičení vyžaduje soustředění a upevněné pojmy nahoře, dole, vpravo a vlevo. Dítě má 10 sekund na zapamatování si polohy obrázků v síti 2x2. Poté obrázky se sítí zmizí a dítě vybírá odpovědi na otázky. I když udělá chybu, má šanci nakonec odpovědět správně. Nicméně objektivní hodnocení (počet hvězd) registruje chybovost.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Jakékoliv hry typu: Co zmizelo? 
Na stůl umístíme různé předměty, například hračky a dáme dítěti deset sekund, aby si je zapamatovalo. Poté dítěti zavážeme oči, nebo jej pošleme do jiné místnosti a nějaký (či více) z předmětů schováme ze stolu pryč. Nyní ukážeme dítěti předměty znovu a ptáme se, co zmizelo.