Orientace na síti 2x2 nebo 3x3 se zrakovou oporou

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Orientace na síti 2x2 nebo 3x3 se zrakovou oporou

Rané matematické představy


Toto cvičení představuje sice dílčí, ale již náročnější úlohu v rozvoji prostorové orientace se zaměřením na pravolevou orientaci. 

Cvičení nabízí:

Jednodušší variantu – kombinace vpravo/vlevo/nahoře/dole formou umisťování obrázku do sítě 2x2 polí.

Náročnější variantu – kombinace vpravo/vlevo/nahoře/dole/uprostřed formou umisťování obrázku do sítě 3x3 polí.


Proč je toto cvičení důležité?

Zrakové rozlišování je důležitá dovednost a vyvíjí se postupně od raného věku dítěte. Dítě by mělo rozlišovat a uvědomovat si nejprve detaily, později horizontální a následně vertikální polohu. Pasivně a následně aktivně si uvědomuje prostorovou orientaci, pravolevou orientaci. Zrakové rozlišování má stěžejní úlohu v rozvoji vnímání dítěte.

Pro koho je cvičení vhodné?

Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů vyjadřujících prostorové vztahy rozvíjí současně i jazykové dovednosti.

Metodická doporučení

Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Ověříme si, že dítě rozumí pojmům nahoře/dole/vpravo/vlevo a dokáže je aktivně používat. Nejprve je vhodné v nastavení zapnout síť 2x2 a později 3x3, případně zapnout náhodné zobrazení.


Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci

V každodenním životě máme mnoho příležitostí k procvičování. Příkladem může být popisování situace na ulici, popisování obrázku či hádanky na koho na obrázku myslím s používáním pojmů vpravo/vlevo/nahoře/uprostřed. 

Pokud má dítě stále s uvědomováním pravolevé orientace problém, začínejte nejprve uvědoměním před/za (předozadní osa), nahoře/dole (horizontální osa), teprve později přidejte vpravo/vlevo (vertikální osa) a vycházejte ze zkušenosti ( kreslím pravou – určujeme nejprve směr vpravo). Později nakreslit cestu křídou pomocí šipek, nakreslit obrázek podle pokynů a podobně.