Porovnávání - doplňování stejně/více/méně (0-5)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porovnávání - doplňování stejně/více/méně (0-5)

Rané matematické představy


V předchozím cvičení dítě poznávalo situace, kde je stejně, více nebo méně obrázků/objektů. Nyní již podle pokynů bude tyto skupiny obrázků/objektů vytvářet. Prokáže tak porozumění situaci při porovnávání. Pokud je v jedné skupině méně objektů, tak jich ve druhé bude více. V tomto cvičení pracuje s počtem objektů do 5.


Proč je toto cvičení důležité?
Při porovnávání množství dítě využívá svých zkušeností s přiřazováním, které už zná. Např. 5 dětí potřebuje 5 židlí. Přiřazením židle k dítěti zjistí, zda je počet židlí stejný, vyšší nebo nižší a co to znamená. Tvořením dvojic si dítě vytváří představu a porozumění vztahům. Ze začátku vnímá dítě všechny situace stejně, ale pokud nemůže dát například kamarádovi bonbón, uvědomuje si, že bonbónů má méně, a tedy kamarádů je více než bonbónů. Tato vzájemná vazba je základem pro pozdější chápání vztahů mezi čísly.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů početních představ, rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti

Metodická doporučení
Ke cvičení můžeme přistoupit až v momentě, kdy jsme si jisti, že dítě rozumí vztahům více/méně.

Dítě může mít zpočátku problém se zorientovat v jakém rámečku má být jaký počet obrázků. V tom případě mu umožníme vyslechnout si instrukci znovu.

Vyzveme dítě, aby přemýšlelo nahlas. To pomůže lepšímu porozumění i odlehčení pracovní paměti. 

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Rozdělování bonbónů na dvě hromádky. Rozděl je tak, aby měla maminka méně bonbónů, než ty. Kdo má na hromádce více bonbónů? Ty nebo já?

Vztahy výš a níž můžeme procvičovat i na schodech. Kdo stojí výš než ty? Kdo stojí níž než ty? Teď se postav tak, abys stál níž než já. Co musíš udělat?

Postav vyšší či nižší stavbu z kostek, než je ta moje. Teď stavby uprav tak, aby byly stavby stejně vysoké. Co musíš udělat?