Porovnávání tří objektů stejného druhu (př. malý/větší/největší)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porovnávání tří objektů stejného druhu (př. malý/větší/největší)

Rané matematické představy


V tomto cvičení dítě porovnává už tři objekty, děje či aktivity a vyjadřuje tak jejich vzájemný vztah. To už představuje vyšší nároky na poznávací i vyjadřovací dovednosti dítěte.

Dítě pasivně i aktivně stupňuje přídavná jména a příslovce. Určuje vyšší či nižší míru dané vlastnosti, tedy, že něčeho je více/něčeho je méně, přiřazuje například pojmy jako ani nejmenší/ani největší k daným objektům. Dítě tedy aktivně porovnává objekty mezi sebou.


Proč je toto cvičení důležité?
Porovnávání například objektů, dějů a činností vede k tomu, že si dítě uvědomí, co je stejné a co není. Vyjadřuje tak vyšší či nižší míru nějaké vlastnosti. (Příklad: Který provázek není nejdelší, ale ani nejkratší?) Takové přemýšlení vede ke kvalitativnímu vnímání, které jednou povede i k porovnávání počtu a čísel obecně. Kromě poznávacích dovedností se aktivně zapojuje užívání jazyka pasivně i aktivně.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Dítěti se zobrazí tři obrázky, kdy podle pokynu určuje kvalitu jednoho obrázku. Dítě je však musí porovnávat všechny mezi sebou. Příklad: Klikni na dům, který není nejmenší ani největší. Dítě by mělo vědět, že hledaný dům určitě nebude stejný s nejmenším, ani s největším domem. V čem se další domy liší?  

Z hlediska slovní zásoby stupňováním přídavných jmen a příslovcí dítě intenzivně propojuje rozumové a jazykové dovednosti a upevňuje si pojmy. Ideální je, když má dítě možnost slovně vysvětlovat svou úvahu.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Neustále se s těmito situacemi setkáváme. Příkladem může být porovnávání předmětů denní potřeby: Tento hrnek je velký a tento ještě větší, ale tento je ze všech největší. Tento hrnek není ani největší ani nejmenší. Co to znamená? 

Různé situace můžeme využít pro rozšiřování slovní zásoby dítěte. Nápady na slova, která můžete použít najdete v tomto cvičení.