Porovnávání dvou opačných vlastností různých objektů (př. rychlý/pomalý)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porovnávání dvou opačných vlastností různých objektů (př. rychlý/pomalý)

Rané matematické představy


V tomto cvičení se dítě učí porovnávání mezi dvěma objekty, ději nebo činnostmi. Pokud dítě rozumí porovnávání, jednodušeji potom určuje kvalitu objektů, dějů nebo činností. Jedná se o takový předstupeň, který je potřebný pro pozdější porovnávání tří objektů. Dítě aktivně i pasivně procvičuje také užívání přídavných jmen případně příslovců.


Proč je toto cvičení důležité?
Porovnávání například objektů, dějů a činností vede k tomu, že si dítě uvědomí, co je stejné a co není. Také přemýšlí v čem spočívá odlišnost, tedy co znamená, že je něco jiné. Přemýšlení vede ke kvalitativnímu vnímání, které jednou povede i k porovnávání počtu a čísel obecně. Kromě poznávacích dovedností se aktivně zapojuje užívání jazyka pasivně i aktivně.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Dítěti se zobrazí dva obrázky, které má, podle instrukcí, rozdělit do dvou kategorií. (Příklad: Obrázek Včelky, která se usmívá a druhý obrázek plačícího kuřete, má dítě za úkol rozdělit do dvou kategorií  smutný a veselý). Díky své slovní zásobě si dítě uvědomuje slova s opačným významem. Tímto cvičením si upevňuje i tyto pojmy. Ideální je, když má dítě možnost slovně vysvětlovat svou úvahu.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Neustále se s těmito situacemi setkáváme. Například, když pobízíme dítě: Poběž rychle, pomalu. Taška je těžká, lehká. Pastelka je ostrá, tupá. 

Co to znamená? Různé situace můžeme využít pro rozšiřování slovní zásoby dítěte. Nápady na slova, která můžete použít najdete v tomto cvičení.