Orientace v řadě

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Orientace v řadě

Rané matematické představy


Toto cvičení je zaměřeno na orientaci v řadě. Orientace v řadě představuje dílčí dovednost, která je však základem pro budoucí orientaci v řadě číselné.


Proč je toto cvičení důležité?
Pasivní porozumění prostorovým vztahům (co je na posledním obrázku, jaký obrázek je za tím prvním, co je mezi nimi a podobně) a aktivní přesné používání těchto pojmů je důležité nejen v přirozených situacích, ale do budoucna i v orientaci v číselné řadě a geometrii. 

Pro koho je cvičení vhodné?
Toto cvičení obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů vyjadřujících prostorové vztahy rozvíjí současně i jazykové dovednosti dítěte.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Na obrazovce se postupně zobrazí obrázky zleva doprava, což určuje jejich pořadí. Dítě si díky instrukcím ujasňuje a upevňuje pojmy před, za, mezi, uprostřed, hned za, hned před a podobně.

Pokud udělá chybu, má šanci se opravit. Chybný obrázek však musí odkliknout zpět (kliknout na něj znovu, aby se odebralo označení obrázku). Veďte děti k popisování svého postupu a vysvětlení, proč takto postupují.

Nastavení aplikace vám umožňuje nastavit různě dlouhou řadu 5, 7 nebo 9 objektů.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Můžeme popisovat auta stojící na červenou, nebo zaparkovaná v řadě. (Příklad: Které auto je k tomu našemu nejblíže? Jakou barvu má auto, které stojí v první v řadě na parkovišti? Řekni mi, jaké auta stojí mezi žlutým a modrým autem?)

Můžete také postavit řadu figurek či hraček a dítě bude ukazovat ty správné, podle vašich pokynů. (Příklad: Která figurka je mezi Elsou a žabákem? Jaké hračky jsou za medvídkem? A před ním?)

Zapojit se může také celá rodina. Všichni členové se postaví do řady a dítě bude popisovat, kdo za kým stojí, kdo je první, poslední, mezi, uprostřed a podobně.