Doplňování obrázku do opakujícího se vzorce objektů - obrázků

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Doplňování obrázku do opakujícího se vzorce objektů - obrázků

Rané matematické představy


V tomto cvičení si dítě nejprve prohlédne horní řadu obrázků, které se střídají. Úkolem je, aby přišlo na to, co je podstatou střídání.
Je to barva, počet nebo uspořádání? Situace je pokaždé jiná.


Proč je toto cvičení důležité?

V tomto cvičení dítě hledá algoritmus. Tedy, princip řazení, který vyžaduje pochopit z předložených obrázků, podle jakého principu jsou v daném pořadí uspořádány a zjistit, jaký obrázek v řadě chybí. 

Dítě analyzuje obrázky a hledá mezi nimi logický vztah, který se ale může zakládat pokaždé na jiném principu a dítě musí dodržovat pravidla. Tato aktivita vyžaduje i intermodalitu, tedy schopnost využívat analogické myšlení a kombinovat různé informace. Dítě musí také chápat dějové posloupnosti, dokázat určit jednotlivé kroky a potom je provést, zároveň žádný nevynechat či nepřeskočit. To je také důležité pro pozdější orientaci v číslech a porozumění vztahům mezi nimi.

Pro koho je cvičení vhodné?

Obecně patří do předškolních a raně školních her. Kromě předčíselných logických představ se rozvíjí současně i jazykové dovednosti. Cvičení pomáhá procvičovat také princip řazení (serialita) a schopnost využívat analogické myšlení, kombinovat různé informace (intermodalita).

Metodická doporučení

Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

V instrukci má dítě již určitou nápovědu, čeho si má na obrázcích všímat. Musí také flexibilně reagovat na změněné obrázky v jednotlivých cvičeních, protože algoritmy řazení se mění. Barevnost objektů může mást. Dítě tak může zbrkle reagovat na dominantní zrakový vjem. Důležité je zastavit se, přemýšlet a pak jednat. Necháme dítě nahlas popisovat, jak přemýšlí, co vše jim „běželo“ hlavou a proč se nakonec rozhodlo tak, jak se rozhodlo. 

Obtížnost se liší, když je chybějící obrázek na konci řady (jednodušší varianta), ale bez možnosti ověření správnosti. Obtížnější varianta je chybějící obrázek uprostřed (ale s možností ověření správnosti, zda obrázek navazuje na řadu) nebo na začátku.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci

Tento typ úkolů můžeme procvičovat na navlékání korálků, doplňování řady, kdy dítě má přijít na kombinaci, kterou má dodržet.

Patří sem i hraní stolních her, kdy je třeba dodržovat postupy, pravidla. 

Dítě může také stavět z hracích kostek podle vzoru a podobně.