Dějová posloupnost se třemi obrázky

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Dějová posloupnost se třemi obrázky

Rané matematické představy


V tomto cvičení si dítě prohlédne sadu 3 obrázků a určí, jaké je jejich správně pořadí podle toho, jaký děj na obrázcích probíhá. Dítě musí porozumět situaci, pochopit, který z obrázků vyjadřuje začátek, který průběh a jaký konec děje, podle toho, jak na sebe v čase navazují. 

Některé sady obrázků jsou náročnější, protože se dítě s danými situacemi často nesetkává a některé sady znázorňují situace z každodenního života. Díky tomu dítě propojuje své zkušenosti i vědomosti, analyzuje, spojuje, uvědomuje si posloupnost aktivit a také příčiny a následky různých dějů.


Proč je toto cvičení důležité?

Pomáhá porozumět přirozeným číslům, která tvoří uspořádaný systém vyjadřující počet nebo pořadí, ke kterému dítě postupně dochází a osvojuje si jej. Dítě si postupně utváří představu o uspořádání a dějové posloupnosti. Příkladem je pochopení toho, že daná situace je následkem té předchozí (první lístek rostliny byl nejdřív semínkem) a zároveň sama má zase svého následovníka (rozkvetlou květinu), stejně jako přirozená čísla. Dítě však nejprve musí pochopit uspořádání „jazykově“. 


Pro koho je cvičení vhodné?

Obecně patří do předškolních a raně školních her, ale je vhodné i pro starší děti, které potřebují rozvíjet své jazykové dovednosti.

Metodická doporučení

Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Dítě si obrázky prohlédne a řekne nám, co vidí. Dítě vyzveme, aby popsalo pomocí obrázků, co se vlastně stalo a potom začne obrázky, ideálně ve správném pořadí, přetahovat či překlikávat a umisťovat do prázdných okének, zároveň komentovat, proč se takto rozhodlo. Cvičení vyžaduje výborné porozumění ději, ale také soustředění, vědomosti a v některých případech odolat impulzivní reakci, kdy obrázek může zmást. Slovní popis umožní pracovat dítěti s rozmyslem a ne zbrkle.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci

Zde nám mohou skvěle posloužit sady obrázků s pohádkami, které se na trhu dají snadno sehnat. 

Obrázky rozložíme, dítě vypráví pohádku a sestavuje její děj postupně z obrázků (O veliké řepě, Červená Karkulka a podobně). 

Vytvořit můžeme také schéma dne: sadu obrázků či fotek, které popisují denní aktivity dítěte. Povídáme si, co jsme ten den dělali či budeme dělat a řadíme obrázky či fotky ve správném pořadí. Ptáme se: Který obrázek předchází tomuto? Která fotka následuje po této? 

Procvičovat můžeme také u společných aktivit, u kterých je důležitý postup – tedy posloupnost kroků. Příkladem může být vaření, nakupování, stavění stavebnice a podobně.