Řazení podle počtu (0-10)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Řazení podle počtu (0-10)

Rané matematické představy


V tomto cvičení dítě může porovnávat množství na nejrůznějších podnětech. Řazení podle velikosti umožňuje vnímat i pořadí. Porovnávat může obrázky, symboly, prsty, hranoly, zvuky, čísla.


Proč je toto cvičení důležité?
Porozumění množství, tedy počtu a vztahu mezi přirozenými čísly pomáhá řazení podle velikosti, množství. 

Dítě si uvědomuje důležitou vlastnost přirozeného čísla a to, že každé přirozené číslo má svého následovníka (po jedničce následuje dvojka, před šestkou je pětka a podobně). Přesouvání například s hranolů dětem zprostředkovává tuto vlastnost. Dítě si začíná i uvědomovat důležitost pořadí. 

Pro koho je cvičení vhodné?

Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů početních představ, rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti. Část dětí úlohu řeší intuitivně a přirozeně, část dětí potřebuje těmito úlohami projít.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

V nastavení můžeme vybrat:

  • Rozsah číslic 0-5 nebo 0-10.
  • Obrázky, symboly, prsty, hranoly, zvuky, čísla.
  • Maximální počet řádků (3,5,7,10).
  • Pořadí od nejmenšího, od největšího či náhodně.
  • Stejné obrázky ve všech řádcích, v každém řádku či bez omezení.

Podle volby můžeme řadit po jedné (obor 0-5 pět řádků či obor 0-10 deset řádků). Pokud zvolíme obor 0-10 a 5 řádků, pak počet obrázků nebude mít posloupnost po jedné.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Můžeme využít řazení staveb z kostek lega podle velikosti, řazení hranolů nastříháme 10 brček, aby vyjadřovaly velikost 1 až 10 a dítě je porovnává. Může i porovnávat brčka, hranoly (1-10) poslepu pouze hmatem a říkat své představy.