Přiřazování názvu číslice a jejího tvaru (0-10)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Přiřazování názvu číslice a jejího tvaru (0-10)

Rané matematické představy


V tomto cvičení dítě poznává číslice. Typově se jedná o číslice 0-10, které jsou různě barvené a mají i komplikovanější zobrazení. Dítě může říkat nahlas, podle čeho danou číslici poznalo, co ho případně popletlo.


Proč je toto cvičení důležité?
Dítě potřebuje znát správný tvar číslic, který se i učí správně psát. V běžném životě se ale objevují různé grafické formy číslic, využívají se různé fonty písma, proto je vhodné dětem představit odlišné tvary, kdy základní charakteristiky jsou stále rozpoznatelné.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů početních pojmů rozvíjí i zrakové rozlišování.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

V nastavení můžeme vybrat:

  • Rozsah číslic 0-5 nebo 0-10
  • Můžeme volit rychlost pohybu číslic (normální, pomalu, velmi pomalu) 
  • Číslice se zvolenou rychlostí pohybují zprava doleva a dítě se „trefuje“ podle instrukce.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
S dítětem si všímáme různých fontů nebo typů písma. Nemusíme se zaměřovat pouze na číslice ale i na písmena. Všímáme si letáků, nadpisů v časopisech, na obchodech. Ptáme se dítěte například: “Poznáš, kde je na této stránce číslo pět? Jaké číslo je této cenovce? Ukaž kde ve v nadpisu jednička.”  

Také můžeme napsat na počítači číslice nebo písmena různými fonty a podobně.