Řazení hranolů podle velikosti (0-10)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Řazení hranolů podle velikosti (0-10)

Rané matematické představy


S „hranoly“ se již děti v aplikaci setkaly. V tuto chvíli jde o cvičení zaměřené právě na hranoly, aby se s nimi děti blíže seznámily. Aplikace s hranoly pracuje v následujících cvičeních velmi často.

Cvičení podporuje uvědomění si  zobecňování  počtu s využitím hranolů. Děti si mohou manipulací hranoly „osahat“ . Uvědomují si počet dílků, porovnávají počet dílků mezi sebou, přetahují dílky po obrazovce. Zpočátku budou počítat dílky v hranolech i po jedné, ale postupně povzbuzujeme děti k „postřehování“ počtu rovnou.


Proč je toto cvičení důležité?
Dítě má zkušenost s odpočítáváním jednotlivých objektů. Díky příležitostem s počítáním dochází postupně k zobecnění, kdy zjišťuje, že počítání na prstech nebo například s hranoly mu poslouží stejně. Prsty nebo hranoly či počítadlo se stávají nástrojem (modelem) pro počítání. 
To je cesta k budoucímu abstraktnímu chápání čísla. 

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do raně školních her. Rozvíjí početní představy a rozumové předpoklady.

Metodická doporučení
Podle zadání se objeví na obrazovce na řádcích různé velké (dlouhé) hranoly, tedy pásky, které jsou tvořeny jednotlivými dílky. Pro názornost jsou dílky po pátém odděleny širší mezerou, aby se lépe dalo postřehnout číslo, které je vyšší než 5. 

Pokud má dítě na prstech ukázat počet 7, dokáže již bez přemýšlení ukázat 5 prstů a 2 k tomu. Uvědomuje si, že 7 je o 2 více než 5, i když to zatím nedokáže slovy takto přesně vyjádřit.

V nastavení můžeme úkoly zjednodušovat nebo ztěžovat:

  • Zvolíme počet 5 a 5 řádek – pak dítě vzestupně či sestupně řadí po jedné čísla v oboru 0-5
  • Zvolíme počet 10 a 10 řádek – pak dítě vzestupně či sestupně řadí po jedné čísla v oboru 0-10
  • Zvolíme počet 10 a například 5 řádek – podle pokynu dítě řadí čísla vzestupně či sestupně, ale už ne po jedné. To je již náročnější varianta.
  • Můžeme nastavit pouze vzestupnou řadu, případně pouze sestupnou řadu nebo náhodně obě možnosti.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Můžeme využít jakékoliv řazení a porovnávání objektů. Využít stavebnice lego, dřevěné kostky nebo nastříhat brčka tak, aby jejich velikost vyjadřovala vztah mezi čísly 1-10. 

Důležité je, aby každá část objektu představovala jeden dílek konkrétního čísla. Například číslo deset bude mít deset stejně velkých kousků nastříhaného brčka. Pětka bude znázorněna pěti stejně velkými kostami a podobně. 

Dítě pak brčka může řadit i poslepu (manipuluje s brčky a přes ruce má ručník). Do vnímání tak zapojí hmat – proprioceptivní vnímání (smyslové vnímání, které kontroluje i určuje napětí našich svalů).