Orientace v číselné řadě - řadové číslovky 1.-9.

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Orientace v číselné řadě - řadové číslovky 1.-9.

Rané matematické představy


V tomto cvičení si pojmy spojíme s řadovými číslovkami. Dítě aktivně používá pojmy podle instrukcí.


Proč je toto cvičení důležité?
Zatím jsme řešili počet, ale je důležité si také uvědomovat pořadí čísel. Porozumění jazykovým vztahům před, za, hned před, hned za, za prvním, hned za prvním a podobně, které si děti procvičovaly ve cv. 113 Rozumíš pojmům? Děti tak propojují číselné představy a vztahy mezi čísly, které jsou náročné na jazykové porozumění.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Část dětí úlohu řeší intuitivně a přirozeně, část dětí potřebuje těmito úlohami cíleně projít. Pro část dětí tento úkol obtížný.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

V nastavení si vybereme délku řady. Tím upravujeme obtížnost. Obrázky se načítají zleva doprava, tedy první obrázek je vždy vlevo. Pokud se dítěti nedaří, musíme zkontrolovat, zda vztahovým pojmům skutečně rozumí před, za, hned před, hned za, za prvním, hned za prvním a podobně. Přesvědčíme se jestli zvládá číselnou řadu a číslům rozumí – viz předešlá cvičení v této sekci.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Řadit můžeme reálné předměty: autíčka, panenky, děti, členy rodiny, obrázky a podobně. Ptáme se "Kdo stojí první? Které auto je poslední? Jaká panenka je třetí v řadě? Kteří členové rodiny stojí za maminkou? Jaká kostky je uprostřed? A podobně.