Početní vztahy mezi obrázky a symboly 0-10

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Početní vztahy mezi obrázky a symboly 0-10

Rané matematické představy


V tomto cvičení dítě pracuje s počtem. Začne u první části, kde počet předmětů, nejprve spočítá i po jedné na prstech (každému předmětu přiloží postupně prst právě jednou), poté k této skupině přiřadí počet symbolů (prstů, čárek, kostek,..) a nakonec přiřadí slovní pojmenování (nahlas řekne například “dva”).


Proč je toto cvičení důležité?
Cvičení podporuje vývoj raných početních představ, kdy dítě si začíná uvědomovat, že symboly i prsty zastupují konkrétní počet objektů. Uvědomuje si, že skupiny objektů mají něco společného, co nesouvisí s jejich viditelnými vlastnostmi a to je počet.

Pro koho je cvičení vhodné?
Tato podoba cvičení je vhodná pro děti, kterým tento vývoj „nenaskočil“ v průběhu přirozeného vývoje a tato cvičení mu potřebujeme dát. Jedná se opět o předškolní období.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

V nastavení si můžeme cvičení upravit:

  • Nastavíme kombinace obrázků, symbolů či prstů
  • Nastavíme číselný obor 0-5 nebo 0-10

Dítě odpočítá počet obrázků a k němu přiřazuje (přetahováním) symboly nebo prsty, v pravém sloupci, aby seděly k předloze v levém sloupci. Příklad: Obrázek dvou zmrzlin v prvním sloupci bude v řádku s rukou, která ukazuje dva prsty. 

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
U této aktivity můžeme v přirozených situacích využívat odpočítávání na prstech. Jednak fyzicky přiřazovat prst k objektu a nebo vybízet dítě, aby si vzpomnělo, kolik bylo například koní v ohradě. Dítě si musí zpětně mentálně situaci vybavit a pomocí prstů jako symbolů vyjádřit počet.