Přiřazování: počet – číslo – pojmenování (0-5)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Přiřazování: počet – číslo – pojmenování (0-5)

Rané matematické představy


V tomto cvičení dítě ke slovně vyjádřenému číslu, přiřadí počet objektů, potom počet prstů nebo hranolů a na závěr číslo. Cílem je, aby si dítě vytvořilo představu čísla v oboru 0-5 a později 0-10 a pochopilo vzájemnou souvislost mezi počtem, pojmenováním a zápisem.


Přiřazování: počet – číslo – pojmenování (0-5)

Proč je toto cvičení důležité?
Cvičení podporuje vývoj raných početních představ. Cílem je, aby si dítě vytvořilo představu čísla v oboru 0-5 a později 0-10 a pochopilo, že množství ☻☻☻ můžeme znázornit jako / / /, odpovídá to slovu „tři“ a zápisu 3 a samozřejmě naopak – tedy vztahy mezi množstvím, jeho pojmenováním a číselným zápisem.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů početních představ, rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti. Část dětí úlohu řeší intuitivně a přirozeně, část dětí potřebuje těmito úlohami projít.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

V nastavení si můžeme cvičení upravit:

  • Nastavení kombinace obrázků, symbolů, prstů, hranolů, zvuků a čísel
  • Nastavení číselného obor 0-5 nebo 0-10

Dítě slyší nejprve číslo a postupně k němu vyhledává správný model. Odpovědi přiřazuje přetahováním obrázků, symbolů, prstů, hranolů, zvuků a čísel v pravém sloupci tak, aby vše odpovídalo předloze v levém sloupci. Záleží na nastavení, které jsme zvolili.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
U této aktivity můžeme v přirozených situacích využívat odpočítávání na prstech. Jednak fyzicky přiřazovat prst k objektu a nebo vybízet dítě, aby si vzpomnělo, kolik bylo například koní v ohradě. Dítě si musí zpětně mentálně situaci vybavit a pomocí prstů jako symbolů vyjádřit počet.

Skvěle pomáhá také hrát pexeso, kvarteto a přiřazovat k číslu zvuky, počty a podobně.