Porovnávání - doplňování více o / méně o (0-5)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porovnávání - doplňování více o / méně o (0-5)

Rané matematické představy


V předchozím cvičení dítě poznávalo situace, kde je více o nebo méně o obrázků/objektů. Nyní již podle pokynů bude tyto skupiny obrázků/objektů vytvářet. Prokáže tak porozumění situaci při porovnávání. Pokud je v jedné skupině objektů méně o 1, tak jich ve druhé bude více o 1. V tomto cvičení pracuje s počtem objektů do 5.


Proč je toto cvičení důležité?
Při porovnávání množství dítě využívá svých zkušeností a znalostí s pojmy více/méně a nyní přidáváme pojem více o / méně o. Tato vzájemná vazba je základem pro pozdější chápání vztahů mezi čísly (číslo 5 je o 2 větší než 3 a naopak číslo 3 je o 2 menší než 5).

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů početních představ, rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti.

Metodická doporučení
Ke cvičení můžeme přistoupit až v momentě, kdy jsme si jisti, že dítě rozumí vztahům více/méně. 
Dítě může mít zpočátku problém se zorientovat v jakém rámečku má být jaký počet obrázků. V tom případě mu umožníme vyslechnout si instrukci znovu.

Pokud se stále nedaří, nabídneme dítěti, aby si vytvořilo stejný počet obrázků v obou skupinách a pak si znovu vyslechly instrukci.

Vyzveme dítě, aby přemýšlelo nahlas. To pomůže lepšímu porozumění i odlehčení pracovní paměti. 

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Rozdělování bonbónů na dvě hromádky. Rozděl je tak, aby měla maminka méně bonbónů o 1, než ty. Kdo má na hrodámce více bonbónů? Ty nebo já? A o kolik?

Vztahy výš a níž můžeme procvičovat i na schodech (Kdo stojí výš než ty o 1 schod? Kdo stojí níž než ty o 2 schody? Teď se postav tak, abys stál o 1 schod níž než já. Co musíš udělat?).

Postav vyšší o či nižší o stavbu z kostek, než je ta moje. Teď stavby uprav tak, aby byly stavby stejně vysoké. Co musíš udělat?