Třídění s určením nadřazených pojmů

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Třídění s určením nadřazených pojmů

Rané matematické představy


V tomto cvičení dítě zná vybrané objekty, ale zjišťuje, podle jakého kritéria je musí třídit, aby našlo, který objekt mezi ostatní patří, či nepatří. Tento typ úkolu dítě zná z různých pracovních listů a aktivit ze školky nebo ze školy.


Proč je toto cvičení důležité?
Cvičení se zaměřuje na podporu třídění podle daných kritérií. Důležitou podmínkou je, aby byla kritéria jednoznačně definována a objekty bylo možné rovněž jednoznačně zařadit. Dítě se učí přemýšlet, rozebírat a strukturovat své myšlenky. Tříděním se dítě učí i pojmové přesnosti, které jsou v matematice důležité.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních a raně školních her, ale je vhodné i pro starší děti, které potřebují rozvíjet své jazykové dovednosti.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Dítě si objekty prohlédne a vysvětlí, jak bude postupovat a proč. Ptáme se, proč tak přemýšlí a jestli by do skupiny nemohl patřit i třeba jiný objekt na obrázku a proč ? Musíme si dávat pozor na znění otázky a rozdíl mezi "patří" a "nepatří".
Dítě tak přemýšlí, učí se argumentovat a vlastním slovním odůvodňováním si rozvíjí i jazykové dovednosti. Díky tomu se tak učí mnohem hlouběji a komplexněji.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Zkusíme s dítětem podobnou hru, jen si obrátíme role. Dítě bude v roli Včelky a vyzveme ho, ať samo rozdělí různé předměty podle nějakého kritéria. Příkladem mohou být různé hračky, kostky, knoflíky a my budeme mít za úkol poznat kritérium, podle kterého je dítě rozdělilo (například všechny předměty se stejným zvířecím motivem, stejné barvy, materiálu a podobně).