Třídění s určením vzájemných vztahů mezi objekty

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Třídění s určením vzájemných vztahů mezi objekty

Rané matematické představy


V tomto cvičení má dítě rozhodnout, které ze zobrazených obrázků patří k sobě. Obrázky si prohlédne, najde mezi nimi spojující kritérium a vytvoří dvojice. Náročnost úkolu spočívá v tom, že spojující kritérium je pokaždé jiné.


Proč je toto cvičení důležité?
Cvičení se zaměřuje na podporu třídění podle daných kritérií. Důležitou podmínkou je, aby byla kritéria jednoznačně definována a objekty bylo možné rovněž jednoznačně zařadit. Dítě se učí přemýšlet, rozebírat a strukturovat své myšlenky. Tříděním se dítě učí i pojmové přesnosti, které jsou v matematice důležité.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních a raně školních her, ale je vhodné i pro starší děti, které potřebují rozvíjet své jazykové dovednosti.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Dítě si objekty prohlédne a promyslí, jak bude postupovat a proč. Spojující kritéria jsou pro každou dvojici jiná, aktivita tedy vyžaduje mentální pohotovost dítěte, aby bylo schopné vymyslet řešení daného problému.
V tom spočívá i náročnost úkolu. Dítě se učí argumentovat, zpřesňovat pojmy a představy. 

Vytváření dvojic představuje důležitou aktivitu v raných matematických představách. Vytváří se představa o  množství v pojmech "stejně" a později "méně" a "více". Přiřazováním prvků ze dvou různých množin zjistíme, zda jsou množiny stejně nebo nestejně početné. 

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Všímáme si, které předměty (hrnec a poklička), zvířata (kůň a hříbě), pohádkové postavy (Jeníček a Mařenka) vytváří dvojice. Máme 2 vidličky a 2 nože. Vytvoříme tedy dvě sady příborů.