Porovnávání počtu o kolik více/méně (0-5)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porovnávání počtu o kolik více/méně (0-5)

Rané matematické představy


V tomto cvičení už dítě objekty počítá, číselně vyjadřuje počet a čísla či množství i porovnává a určuje o kolik je větší či menší.


Proč je toto cvičení důležité?
Princip porovnávání už dítě chápe (díky cvičení 123 Urči, kde je více o, méně o). 

Nyní je už potřeba zapojit do porovnávání i číselné vyjadřování. To znamená počet a to, jak vyjádříme porovnání. Dítě tedy pracuje s množstvím i s čísly, které vzájemně pasivně porovnává.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do raně školních her. Kromě pojmů početních představ, rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti s čísly.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Dítěti se zobrazí dvě či tři skupiny obrázků a podle instrukce má rozhodnout, kde je více či méně objektů a o kolik. Musí si uvědomit počet objektů ve výchozí skupině, porovnat počty objektů ve zbývajících dvou a rozhodnout se, jak přiřadit čísla a správný obrázek podle instrukce. 

Cvičení umožňuje zapnout v nastavení instrukce pouze pro rozlišování: více, méně nebo náhodně a číselný obor 0-5; 0-10; 0-20.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Můžeme porovnávat pomocí hracích kostek. Vy i dítě házíte hracími kostkami a porovnáváte: Komu padlo stejně, více či méně bodů a o kolik? 

Další nápady na aktivity pro porovnávání: 

  • Kdo má stejně, více, méně bonbónů a o kolik?
  • Kdo stojí na schodech výš či níž a o kolik?
  • Čí stavba z kostek je vyšší či nižší a o kolik?
  • Kdo použil na stavbu stejně, více či méně kostek a o kolik?