Porovnávání - pasivní určování více o / méně o (0-5)

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Porovnávání - pasivní určování více o / méně o (0-5)

Rané matematické představy


U tohoto cvičení už se snažíme zapojit pasivní určování vztahů: více o a méně o. Porovnáváme dva objekty, jedná se tedy číslo ve významu ne počtu, ale porovnání dvou objektů. Rozdíl už dítě vyjadřuje číslem.


Proč je toto cvičení důležité?
Při porovnávání množství dítě využívá svých zkušeností s přiřazováním, které už zná. Tvořením dvojic umožňujeme dítěti vytvořit si představu a porozumět vztahům: méně o/více o. V tuto chvíli se přidává i číselné vyjádření „O kolik více či méně?“ Číslo má teď význam i porovnání nebo změny.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních nebo raně školních her. Kromě pojmů početních představ, rozumových předpokladů rozvíjí současně i jazykové dovednosti.

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

Dítěti se zobrazí dvě či tři skupiny s obrázky, o kterých má podle instrukce rozhodnout, kde je více či méně objektů a o kolik. Pokud má dítě s těmito situacemi obtíže, přiřazujeme obrázky k sobě a porovnáváním zjistíme odpověď. Toto cvičení vede k abstraktnímu pochopení čísla, které vyjadřuje pouze počet (příkladem jsou 3 kostky a 2 kostky) a čísla, které vyjadřuje porovnání (příklad: kostek je o 1 více či o 1 méně). My zatím usilujeme pouze o porovnání.

V nastavení cvičení je možné vybrat instrukce jednotlivě, tedy pouze pro: více, méně nebo náhodně a číselný obor 0-5; 0-10; 0-20.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Můžeme porovnávat pomocí hracích kostek. Vy i dítě házíte hracími kostkami a porovnáváte: Komu padlo stejně, více či méně bodů a o kolik? 

Další nápady na aktivity pro porovnávání: 

  • Kdo má stejně, více, méně bonbónů a o kolik?
  • Kdo stojí na schodech stejně vysoko, výš či níž a o kolik?
  • Čí stavba z kostek je vyšší či nižší a o kolik?
  • Kdo použil na stavbu stejně, více či méně kostek a o kolik?