Rozlišování objektů s rozlišováním pojmů: stejné/podobné/jiné

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Rozlišování objektů s rozlišováním pojmů: stejné/podobné/jiné

Rané matematické představy


Toho cvičení je náročnější na definování kritérií než předchozí cvičení. Dítě už ví jak rozlišit, když je něco stejné a kdy naopak není, ale pojmy jako jiný a podobný je důležité si nyní vysvětlit, ukázat si a použít v několika podobách. Dítě musí mít příležitost si tyto pojmy postupně osvojit a zařadit do aktivního slovníku a přemýšlení.


Proč je toto cvičení důležité?
Cvičení se zaměřuje na podporu třídění podle daných kritérií. Důležitou podmínkou je, aby byla kritéria jednoznačně definována a objekty bylo možné rovněž jednoznačně zařadit. Dítě se učí přemýšlet, rozebírat a strukturovat své myšlenky. Tříděním se dítě učí i pojmové přesnosti, které jsou v matematice důležité.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních a raně školních her, ale je vhodné i pro starší děti, které potřebují rozvíjet své jazykové dovednosti.

Metodická doporučení
Dítě má určit jestli obrázek je nebo není stejný. V tom úkolu by neměl vzniknout problém, ale i tak se zeptáme, proč si to myslí.

Pracujeme s instrukcemi typu: "Vyber obrázek, který je podobný vybranému obrázku a není s ním stejný." Vyzveme dítě, aby si obrázky mezi sebou porovnalo a pojmenovalo, se kterým obrázkem v řadě  je stejný – a proč; se kterým je jiný – a proč; se kterým je podobný – a proč.  
Například: Je to les? Není to les? Je to podobné jako les?
Necháme dítě popisovat slovně, co pro něj je nebo není les. Pomáháme tak zpřesňovat význam slov. Necháme ho říct, která kritéria splňují obsah slova les a která naopak ne. Dítě tak musí definovat a redefinovat svá kritéria a svou úvahu odůvodnit. Je to velmi náročná a důležitá aktivita.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
Hledání podobností a rozdílů můžete s dětmi skvěle procvičovat v obchodě. Porovnávejte třeba výrobky v obchodě. S dítětem si všímejte druhu výrobku, balení či velikosti. Zaměřte se společně také na to, že stačí změnit kritéria a popisované předměty mohou najednou patřit do jedné skupiny a když kritéria změníme, stejný předmět může patřit do skupiny jiné. Nechte děti vymýšlet vlastní kritéria rozdělení a můžete hádat, jaká kritéria to jsou. Porovnávat můžete také auta, stavby a nebo hračky.