Třídění podle dvou kritérií

Tipy na využití tohoto cvičení doma i ve škole.

Třídění podle dvou kritérií

Rané matematické představy


V tomto cvičení se snažíme zaměřovat na vyhledávání objektů podle dvou kritérií. Tento typ úkolů patří rovněž mezi komunikační hry, kterým dítě rozumí již dříve, než dosáhne předškolního věku. Toto cvičení je ale obtížnější, než předchozí cvičení 101, protože zde dítě musí například znát, jak vypadá opice a také poznat, že visí na stromě.


Proč je toto cvičení důležité?
Cvičení se zaměřuje na podporu třídění podle daných kritérií. Důležitou podmínkou je, aby byla kritéria jednoznačně definována a objekty bylo možné rovněž jednoznačně zařadit. Dítě se učí přemýšlet, rozebírat a strukturovat své myšlenky. Tříděním se dítě učí i pojmové přesnosti, které jsou v matematice důležité.

Pro koho je cvičení vhodné?
Obecně patří do předškolních her, ale je vhodné i pro starší děti, které potřebují rozvíjet své jazykové dovednosti. Obtížnost cvičení se odvíjí od toho, jak dobře dítě zná objekty, na které se ptáme a jejich vlastnosti. (Příklad: Rozeznám hrnek od ostatního nádobí? Vím, že stojí na stole? Vím, jak vypadá kočka a poznám, že sedí na stromě? Dokážu najít zelená autíčka mezi ostatními hračkami?

Metodická doporučení
Instrukci dítěti přečteme my, aplikace nebo si ji přečte samo.

S dítětem ideálně mluvíme a ptáme se na otázky "Proč si myslíš, že...?", "Může sem patřit ještě něco? Třeba lžíce?", "Proč ne?"
Dítě tak přemýšlí a vlastním slovním odůvodňováním si rozvíjí i jazykové dovednosti. Díky tomu se tak učí mnohem hlouběji a komplexněji.

Tipy na podobné aktivity mimo aplikaci
K tomuto cvičení se skvěle hodí manipulativní činnosti s předměty denní potřeby, kdy dítě musí jednoznačně určovat, jak se od sebe jednotlivé objekty liší, například tvarem, barvou, umístěním či druhem. Využíváme porovnávání dvou charakteristik:

Knoflíky – různé knoflíky rozložíme na stůl a dítě je rozděluje podle velikosti, počtu dírek, barvy a podobně. Příkladem může být instrukce: "Ukaž mi všechny červené knoflíky se dvěma dírkami."

Špulky s nitěmi – dítě rozděluje špulky podle barev, velikosti, umístění a podobně. Příkladem může být instrukce: "Najdi všechny žluté špulky, které jsou v prvním šuplíku."

Třídění odpadu – dítě rozděluje odpad, při úklidu po vaření, do skupin. Například: "Najdi všechny zbytky zeleniny, které mají zelenou barvu", nebo "Dones mi všechny červené plastové obaly."

Ovoce a zelenina – dítě rozděluje ovoce a zeleninu, například z košíku, do skupin, podle druhu, barvy a velikosti. Například: "Vyber všechna zelená jablíčka", "Ukaž mi všechnu zelenou zeleninu", "Jaké ovoce má pecku?"

Třídění předmětů v obchodě – dítě rozdělí nákup do kategorií, například na červené ovoce, zelenou zeleninu nebo věci v bílém papírovém obalu a podobně. 


U tohoto cvičení se snažíme zaměřovat na dvě kritéria, která můžeme určit pohledem a zároveň základními informacemi, které o objektu známe. Příkladem může být instrukce, kdy dítě hledá červené ovoce a najde jablko (rozumí pojmu "ovoce" a správně rozlišuje i barvu).
Kritériem je tedy barva, tvar či druh a další informace (druh nebo poloha). Dítě hledá například zelenou zeleninu a sovu, která sedí na větvi, nikoliv zelenou papriku (příliš jednoduché kritérium) a nočního dravce (příliš obtížné kritérium).